ผ้าที่นำมาใช้ผลิต เสื้อยืดคอกลม และเสื้อ POLO สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะของเส้นด้าย ผ้าถูกแบ่งเป็นหลักๆ 4 ประเภท ตามตารางดังต่อไปนี้

ผ้าที่นำมาใช้ผลิต เสื้อยืดคอกลม และเสื้อ POLO สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะของเส้นด้าย ผ้าถูกแบ่งเป็นหลักๆ 4 ประเภท ตามตารางดังต่อไปนี้

ผ้าที่นำมาใช้ผลิต เสื้อยืดคอกลม และเสื้อ POLO สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะของเส้นด้าย ผ้าถูกแบ่งเป็นหลักๆ 4 ประเภท ตามตารางดังต่อไปนี้