Home Upload File (FTP)

Upload File (FTP) / การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเวป

 

1. ทำการ upload ไฟล์โดยใช้ windows explorer

 

ขั้นตอนที่ 1

ให้ทำการเปิด explorer แล้วพิมพ์ url ftp://ftp.domain เช่น ถ้าโดเมนคือ testhost.com ลิงค์คือ ftp://ftp.testhost.com

 
ขั้นตอนที่ 2

ให้ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผู้ใช้งาน (password) เพื่อเข้าสู่ระบบ FTP

* username และ password ดูได้จาก email รายละเอียด hosting ที่ส่งให้จากทางบริษัท

 
ขั้นตอนที่ 3

หลังจากทำการ login เสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน FTP ตามรูปด้านล่าง โดยไฟล์ที่จะให้แสดงบนเวปไซต์ ให้นำไปไว้ใน folder www

 
ขั้นตอนที่ 4

ไฟล์ที่ใช้สำหรับแสดงเวปไซต์จะอยู่ใน folder www